Referenties

Adres

EPA Centrum Nederland
Hoogte Kadijk 400
1018 BW  Amsterdam

Postbus 1636
1000 BP  Amsterdam
020 - 5286700
This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

EPA Centrum Nederland, Onderdeel van het Energiebesparingscentrum BV

Inloggen adviseurs

This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it Informatie en documentatie voor verbonden adviseurs
 
Veelgestelde vragen

 


Wat is een energielabel? Naar boven

Het energielabel is een gebouwgebonden certificaat en geeft, op basis van een berekening, informatie over de hoeveelheid energie die bij gestandaardiseerd gebruik van dat gebouw nodig is. Het betreft gebouwgebonden energiegebruik voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling.Wanneer heb je een energielabel nodig? Naar boven

Vanaf 1 januari 2008 is het verplicht bij bouw, verkoop of verhuur van woningen en utiliteitsgebouwen een energielabel te overleggen..Hoe ziet een label eruit? Naar boven

EPA LabelDe energieprestatie van het gebouw wordt weergegeven in een energie-index en in een gestandaardiseerde energieklasse (A t/m G en kleuren). Dit is te vergelijken met de energielabels die in de witgoedsector worden gehanteerd (bijvoorbeeld bij koelkasten).
Daarnaast geeft het energielabel bij bestaande bouw een lijstje met mogelijke maatregelen die de energieprestatie van het gebouw kunnen verbeteren.

 

 

 

      

Hebben alle gebouwen een energielabel nodig? Naar boven

Niet voor alle gebouwen is een energielabel verplicht. Het energielabel is alleen verplicht voor gebouwen die energie gebruiken om het binnenklimaat te regelen. Het is niet verplicht voor:

  • woonwagens;
  • onverwarmde logiesgebouwen;
  • gebouwen met een industriefunctie;
  • gebouwen met een overige gebruiksfunctie (zoals schuurtjes en garages);
  • tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen, directie en schaftlokalen op bouwplaatsen);
  • monumenten;
  • gebouwen die worden gebruikt voor eredienst en religieuze activiteiten (kerken, moskeeën);
  • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2 (maar voor kleine wooneenheden in een appartementengebouw of geschakeld aan een rij eengezinswoningen is bij transactie wel een energielabel vereist).

 


Hoe lang is een label geldig? Naar boven

Het energielabel is 10 jaar geldig.

 


Hoe kom ik aan een energielabel voor mijn woning? Naar boven

Het energielabel is alleen verkrijgbaar bij een gecertificeerde adviseur. De adviseur heeft een speciale opleiding gevolgd en werkt bij een gecertificeerd bedrijf. Dat wil zeggen met een geldig NL/EPBD procescertificaat volgens de Nationale Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500 delen 1 (woningbouw) en 3 (utiliteitsbouw).

 


Wat doet de adviseur precies? Naar boven

EPA Centrum AdviseurDe adviseur zal het gebouw op basis van de BRL (Nationale Beoordelingrichtlijn inspecteren en beoordelen.

Aan de hand van de beoordelingssystematiek wordt de energiekwaliteit (gebouwgebonden energiegebruik voor; verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie, koeling) van een gebouw door de adviseur in beeld gebracht.

Op basis van deze beoordeling en de daaraan gekoppelde rekenmethodiek wordt de energie-index voor dit gebouw berekend.

Met behulp van de onderstaande tabel wordt de berekende energie-index omgezet in de energieklasse (A t/m G) voor het gebouw.

 

 


Hoe wordt een energielabel geregistreerd? Naar boven

EPA Centrum CampagneWanneer de adviseur een label gegenereerd heeft meldt hij het label af bij een daartoe door de minister van VROM aangewezen instelling.

De Certificerende Instellingen (de CI's) voeren steekproefsgewijs een kwaliteitscontrole uit op de afgemelde energieprestatiecertificaten. Deze methodiek is te vergelijken met die bij het afmelden van auto's bij een APK-keuring. Daarmee is de kwaliteit van het energieprestatiecertificaat zeker gesteld. Voorts worden de gegevens aan het Kadaster doorgegeven voor de registratie van het certificaat.

 

 

 


Ik heb al ooit een EPA laten maken. Ik woon in een nieuw huis. Heb ik dan ook een label nodig? Naar boven

EPA Centrum verzorgt het Energielabel voor uw nieuwe huisHet energielabel is vereist bij de bouw (renovatie), verhuur en verkoop van woningen die voor 1998 gebouwd zijn. Bent u huiseigenaar en in bezit van een EPA gedateerd op of tussen 1 juli 2002 en 31 december 2007? Dan mag u tot 10 jaar na de adviesdatum het EPA-rapport gebruiken in plaats van het Energielabel voor woningen. Is uw woning op het moment van verkoop of verhuur minder dan 10 jaar oud? Dan is een Energielabel niet nodig. In de bouwaanvraag van uw huis staat namelijk de zogeheten Energie Prestatie Coëfficiënt. Die volstaat in plaats van het Energielabel.

 

 

Heb ik een ernergielabel nodig als de koopovereenkomst is gesloten vóór
1 januari 2008?
Naar boven

Als het voorlopige koopcontract is gesloten vóór 1 januari 2008, is de verkoper niet verplicht een energielabel te overhandigen aan de koper, ook al vindt de overdracht na 1 januari 2008 plaats

 


Wat kost een energielabel? Naar boven

Een energielabel kost € 175,- excl. BTW

 


Hoe wordt de naleving van de labelplicht gecontroleerd door VROM? Naar boven

De energielabelplicht wordt in diverse modelaktes voor koop en huur van woningen en andere gebouwen opgenomen. Bij verkoop zal de notaris bij de overdracht de partijen vragen of het energielabel is overhandigd. De koper of nieuwe huurder kan naar de rechter stappen om dit af te dwingen. Ook kan de gemeente de gebouweigenaar op zijn plicht wijzen. VROM volgt de ontwikkelingen en zal zonodig nagaan of de regelgeving aangepast moet worden met het oog op de handhaving. Verder zal het ministerie huurders en kopers stimuleren om het label op te vragen bij de eigenaar

 


Wat is een Energie Maatwerkadvies? Naar boven

Het maatwerkadvies, de zogenoemde EPA-W advisering is een advies dat inzicht geeft in welke maatregelen u zou kunnen nemen om energie te besparen. Het advies laat zien wat de te verwachten kosten zullen worden, en geeft aan hoeveel u aan besparingen mag gaan verwachten. Het rendement van uw investering wordt dus duidelijk. Met het EPA-W maatadvies weet u hoelang het gaat duren voordat uw investering zich heeft terugbetaald. Tevens geeft een maatwerkadvies inzicht met welke maatregelen welke energie-index behaald kan worden.

 


Wat kost een maatwerkadvies? Naar boven

Een maatwerkadvies voor woning kost € 200,- excl. BTW
Wanneer u een maatwerkadvies wilt krijgt u automatisch een energielabel.

 


Wat is het verschil tussen een maatwerkadvies en het energielabel? Naar boven

Bij het energielabel krijgt u een aantal standaard energiebesparende adviezen. De adviezen in het maatwerkadvies zijn maatwerk, dus speciaal op uw huishouden afgestemd en inclusief investeringskosten en terugverdientijden.

 

copyright © 2008 - Design - F.R. Lander - LCAS Automatisering ®
 
LCAS Lander Consultancy en Automatiserings Services